อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
ผู้จัดการบริการ   นฤมล (0-2356-7714)  จุฑามณี(0-2283-5412)
วันที่
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลังโดยระบุธนาคาร โปรด click ที่นี่
Summary of BIBOR Design and Methodology ถ้าต้องการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) รายธนาคาร โปรด click ที่นี่
ถ้าต้องการข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง click ที่นี่


* BIBOR is the average of the lending rates quoted by predetermined banks.
  The average rate is derived by eliminating the first two highest and lowest of the quotes and arithmetic-averaging the remaining rates for the day.(Effective from 1 December 2011)
  BIBOR is a reference rate which is fixed at 11.00 a.m. of each working day and published by BOT at 11.15 a.m.

*As of 05 Jan. 2015, BIBOR rates are determined from rates quoted by 16 contributors.